אישורים

אישורים

ביגארט – Bigarette עישון צמחי 

בקרת איכות ובדיקת תערובת העישון הצמחי


בקרת האיכות מביאה לכך שמוצרינו תמיד עומדים בדרישות.

חברתנו מאמינה בעסקים מוסריים ופועלת לשימור האיכות הגבוהה בכל התחומים, כולל איכות הסביבה. אנו משתמשים רק בצמחים העומדים בתקן האיכות המחמיר ביותר. צמחים אלו פותחו בתנאים מבוקרים היטב והם חוקיים, חזקים, לא רעילים, לא מסוכנים ומובטח כי הם נטולי טבק וניקוטין.

עישון צמחי טהור מאושר (100% נטול טבק וניקוטין)

 

אישור בדיקת צמחי העישון

הבדיקה שבוצעה – תערובת העישון הצמחי נבדקה כדי לגלות מהו ריכוז הניקוטין והטבק (באחוזים מהמשקל)

תוצאה שיטה / נוהל בדיקה בדיקה למציאת
ללא טבק 5643-1999: IS אושר מחדש ב-2019  טבק 
ללא ניקוטין  5643-1999: IS אושר מחדש ב-2019  ניקוטין